T. Cecchino: Madrigali et canzonette a tre voci
T. Cecchino: Madrigali et canzonette a tre voci

Vremenski definirani stilski zaokret u glazbeni barok započeo je godine 1602. kada je Giulio Caccini objavio u Firenci svoje kapitalno djelo „Le Nuove Musiche“. U predgovoru ovoj zbirci monodijskih madrigala Caccini je predstavio detaljnje interpretativne upute za izvođače u pogledu ornamentacije, improvizacije i agogike obrazlažući načela nove tehnike skladanja kojom se umjetnički doseg postiže naglašavanjem emocionalne poruke tekstualnog predloška. Stilski definirani glazbeni efekti koje opisuje Caccini imali su u glazbi baroka golemu važnost u naglašavanju afekta i slobodne interpretacije notnog teksta. Ovakav način pjevanja omogućio je glazbenicima da se iskažu u vještini muziciranja te interpretiraju notni tekst prema vlastitom shvaćanju emocionalne poruke. Istodobno na zasadama renesansnih uradaka nastaju i jednostavnije strukturirani višeglasni glazbeni oblici kao što su canzonette ili scherzi u kojima su također razvidni  znakovi novog stila. Tomaso Cecchino (Cecchin ili Cecchini su leksičke inačice skladateljevog prezimena) bio je glavni pronositelj novog baroknog stila u Dalmaciji. O njegovu životu prije dolaska u Dalmaciju nema objektivnih podataka. Rodio se u Veroni oko 1580. no nije poznato gdje i kod koga je stekao glazbenu naobrazbu. Cecchino je u Dalmaciju stigao 1603. godine na poziv novog splitskog nadbiskupa i uglednog astronoma, fizičara i teologa Markantonija de Dominisa. Novoizgrađeni kor katedrale sv. Dujma koji je inauguriran 1606. uveo je nove mogućnosti u glazbeni život splitske prvostolnice. Ne treba stoga čuditi da je nadbiskup de Dominis pod svaku cijenu želio postaviti obrazovanog glazbenika za ravnatelja kapele. Cecchini je u Dalmaciju stigao kao već formirani glazbenik i razvidno je da je zarana u svojoj karijeri bio suočen s novim stilskim strujanjima. Njegovo je stvaralaštvo obilježeno snažnim utjecajem svježih ideja Giulija Caccinija i članova Firentinske kamerate koji su postavili standarde za novu interpretaciju glazbene senzualnosti. Ovaj je utjecaj naročito izražen u Cecchinovoj prvoj knjizi monodijskih madrigala „Amorosi concetti. Madrigali voce sola facili per cantare et  sonare nel clavicembalo, chitarrone o liuto. Libro Primo“ iz 1612. Ovo djelo predstavlja najstariji do sada poznati barokni uradak na istočnoj obali Jadrana. Nakon političkih previranja Cecchino je 1614. napustio Split i trajno se preselio u grad Hvar gdje je djelovao kao maestro di capella hvarske katedrale  Sv. Stjepana. U to vrijeme Hvar je postao jednim od najvitalnijih kulturnih centara u Dalmaciji. Kao važna venecijanska trgovačka luka postao je stjecištem kulturne razmjene. Godine 1612. u Hvaru je u zgradi arsenala otvoreno prvo javno kazalište u Dalmaciji koje u svojem, ponešto izmijenjenom obliku postoji i danas. Cecchino je većinu svojih djela skladao upravo u Hvaru. Ovdje je nastala i njegova zbirka ”Madrigali et canzonette a tre voci”, pisana za tri glasa i basso continuo. Zbirka je posvećena hvarskom plemiću Budimiru Lupo Budiću (cavalliere Bondumiero Lupo) te sadrži 22 skladbe čiji su tekstualni predlošci tipizirani po uzoru na talijanske ranobarokne skladatelje i sadržajem obuhvaćaju talijansku renesansnu ljubavnu poeziju. Zbirka je tiskana u Veneciji godine 1617. u nakladničkoj radionici Giacoma Vincentija te predstavlja dragocjeni spomenik građanskoj kulturi življenja u Hvaru početkom sedamnaestog stoljeća. U njezinoj suvremenoj rehabilitaciji koristili smo faksimil izvornika koji se čuva u Biblioteca della Musica di Bologna [RISM] A/1 - C 1673.


Tomaso Cecchino (1580-1644):  Madrigali et canzonette a tre voci (1617.)

Giorgio Mainerio: Pass'e mezzo antico

Voi mi dite ch'io mora

Cor mio, la bianca mano

Chiome crespe e dorate

Lorenzo Allegri: Quinto Ballo

Le guance impallidio

De le guance le rose

Occhi amorosi e cari

Andrea Antico: Frottola

Pastorella gentil

Pargoleggia la cruda

A gl'aspri miei lamenti

Filli cogliendo fiori

Deh non partir mia Clori

Francesco Lambardo: Partite & Gagliarda

Gia trafigesti Amore

Fermo lieto e costante

Su, su amanti

Ecco che gl'augelletti

Vezzosette mie Ninfe

Mutosi il pargoletto

Luigi Rossi: Passacaille

Tirsi tu parti

Tra queste piante

Antonio Valente: Ballo dell' Intorcia

A me cosi fedele

Filli cor del mio core

Un baccio chieggio

 
Koncerti
Subota, 01. srpnja 2017.
Vincentius Jelich: Psalmi vespertini (Arion secundus, 1628.) - rekonstrukcija
Dvigrad festival
Samostanska crkva Sv. Petra i Pavla, Sv. Petar u Šumi, 21 sat

Ponedjeljak, 03. srpnja 2017.
Tomaso Cecchino: Psalmi, missa et alia cantica (1619.)
Dvigrad festival
Župna crkva Pohođenja Bl. Djevice Marije, Bale, 21 sat

Srijeda, 05. srpnja 2017.
Ostinato laudato
Dvigrad festival
Crkva Sv. Silvestra, Kanfanar, 20 sati

Subota, 23. rujna 2017.
Tomaso Cecchino: Madrigali et canzonette a tre voci - koncert uz promociju CD-a
Varaždinske barokne večeri
Kapela obitelji Erdödy, Stari grad Varaždin, 21 sat


Prikaži kalendar koncerata
Instrumentarij
Blok flaute 
(Hyeronimus Kynsecker, oko 1660.) 
Stephan Blezinger, Eisenach, 2009.
Barokne violine
(prema talijanskim uzorima 17. st.) 
Jan Pawlikowski, Krakow, 2013.
Viola da gamba 
(Michel Colichon, 1693.) 
Marco Ternovec, Bruxelles, 2007.
Tenor trombon 
(Anton Drewelwecz,1595.) 
Ewald Meinl, Geretsried, 2017.
Bas trombon 
(Isaac Ehe, 1612.) 
Rainer Egger, Basel, 2012.
Arpa tripla 
(prema talijanskim uzorima 17. st.) 
Rainer Thurau, Wiesbaden, 2002.
Arhilutnja
(Hans Burkholtzer, 1596.)
Richard Berg, Ottawa, 2000.
Chitarrone 
(Magno Tieffenbrucker, 1609.) 
Hendrik Hasenfuss, Eitorf, 1995.
Čembalo 
(Giovanni Battista Giusti, 1681.) 
Sebastiano Cali, Catania, 2009.
Organo di legno 
(prema talijanskim uzorima 17. st.) 
Luc Meurice, Saint Louis, u izgradnji